09/02/2023
từ 07:30 – 17:00
Các thôn Ka Đê, Ka Rái, Giãn Dân Ka Rái, Ka Đơn, Sao Mai thuộc xã Ka Đơn. Điện Lực Đơn Dương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

09/02/2023
từ 08:00 – 14:00
Mất điện toàn bộ huyện Đạ Huoai Điện lực Đạ Huoai

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

09/02/2023
từ 08:00 – 14:00
Một phần TDP 4 TT Cát Tiên Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023
từ 08:00 – 14:00
Một phần TT Di Linh và các xã Gung Ré, Bảo Thuận, Sơn Điền, Gia Bắc Điện Lực Di Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023
từ 08:00 – 14:00
Một phần thôn Phước Trung xã Phước Cát 2 Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023
từ 08:00 – 14:00
Một phần thôn Trung Hưng xã Gia Viễn Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023
từ 08:30 – 09:30
Một phần thôn Hương Thuận xã Đạ Lây Điện lực Đạ Tẻh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023
từ 08:30 – 14:30
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Hiệp thuộc xã Liên Hiệp Điện Lực Đức Trọng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023
từ 08:30 – 14:30
Mất điện một phần khu vực thôn Tân Hiệp thuộc xã Liên HiệpChỉnh Điện Lực Đức Trọng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/02/2023
từ 08:30 – 14:30
Một phần thôn Bồng Lai thuộc xã Hiệp Thạnh Điện Lực Đức Trọng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/02/2023
từ 08:00 – 14:00
Một phần thôn Phước Trung, Sơn Hải xã Phước Cát 2 Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/02/2023
từ 08:00 – 14:00
Một phần xã Đinh Trang Hòa Điện Lực Di Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/02/2023
từ 08:30 – 14:30
– Mất điện một phần khu vực tổ 6, tổ 8, tổ 10 thuộc thị trấn Liên Nghĩa. Điện Lực Đức Trọng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/02/2023
từ 08:30 – 17:00
Khu vực trung tâm xã Ka Đơn. Điện Lực Đơn Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/02/2023
từ 06:00 – 15:30
Khu vực TT. Lạc Dương – Huyện Lạc Dương Điện Lực Lạc Dương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

12/02/2023
từ 06:00 – 16:00
Khu vực TT. Lạc Dương – Huyện Lạc Dương Điện Lực Lạc Dương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

13/02/2023
từ 08:00 – 14:00
– Mã trạm – tên trạm: 030200176 – 478/6/75 Lộc Thành Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/02/2023
từ 08:00 – 14:00
Một phần KDL Hồ Tuyền Lâm Điện Lực Đà Lạt

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

13/02/2023
từ 08:00 – 14:00
Trạm 4 Hòa Bắc vị trí trụ 471/234/99/15 Điện Lực Di Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/02/2023
từ 08:00 – 14:00
Trạm Thôn 2 Hòa Bắc vị trí trụ 471/234/99/34 Điện Lực Di Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/02/2023
từ 08:00 – 14:00
Trạm Thôn 6A Hòa Bắc vị trí trụ 471/234/99/24/10 Điện Lực Di Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/02/2023
từ 08:00 – 14:00
Trạm Thôn 6D Hòa Bắc vị trí trụ 471/234/99/24/41/07 Điện Lực Di Linh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/02/2023
từ 08:00 – 11:00
– Mã trạm – tên trạm: 030220231 – 472/123/14/4 Đinh Tiên Hoàng- Mã trạm – tên trạm: 030220325 – 472/123/59 Lý Thường Kiệt Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/02/2023
từ 08:00 – 11:00
Một phần thôn 3 xã Đức Phổ Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/02/2023
từ 08:00 – 16:00
– Mã trạm – tên trạm: 030260250 – 476/115/8 Trần Bình Trọng Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/02/2023
từ 08:30 – 14:30
– Mất điện toàn bộ khu vực thôn Bắc Hội thuộc xã Hiệp Thạnh. Điện Lực Đức Trọng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp